Víťaz Putovného pohára vo westernovom jazdení

Hodnotenie Putovného pohára vo westernovom jazdení

Bodové: Jazdecká dvojica získava  body podľa umiestnenia  na preteku (tabuľka nižšie).

poradie

body

1

100

2

90

3

80

4

70

5

60

6

50

7

40

8

30

9

20

10

10

 

 

Putovný pohár získava jazdec s najväčším počtom súčtu bodov získaných v jednotlivých disciplínach a kategóriách.