Kontinuita 2022

Víťazom tejto ceny sa stáva jazdecká dvojica s čistými jazdami v danej disciplíne , s najmenším časovým rozdielom. 
Oceňuje sa na každom preteku, nezávisle od kategórií.
Na vyhodnotení PPWJ sa ocení jazdecká dvojica, ktorá získala najväčší počet týchto ocenení.
 
jazdec/kôň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Erika Bernátová/ Kotra Chick Play boy     BR   PB          
Peter Kotra / Peppy Chick Play boy       PB BR     BR PB  
Barbora Beláková/Devi           BR
PB
       
Laura Dulická/ Maestoso Masni BR                  
Lina Ballová/Víchor PB                  
Carla Scholtzová/Kam Smart Chic Ella                   BR
Bence Kiss /Thunder                   PB
Ema Andrejkovičová/Sunny             BR   BR    
Kristína Struhárová             PB      
Karin Ujvári               PB    
Hanka Hajtmanová   BR                
Alžbeta Lengyelová   PB                
Sarah Hochelová     PB BR            

      Víťaz v disciplíne Pole bending za rok 2021 Barbora Beláková - kôň Devi     Víťaz v disciplíne Barrel race za rok 2021 Barbora Beláková - kôň Devi