Kontinuita

Víťazom tejto ceny sa stáva jazdecká dvojica s čistými jazdami v danej disciplíne , s najmenším časovým rozdielom. 
Oceňuje sa na každom preteku, nezávisle od kategórií.
Na vyhodnotení PPWJ sa ocení jazdecká dvojica, ktorá získala najväčší počet týchto ocenení.
 
jazdec/kôň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Čelková Dominika / Sisi BR                    
Ballová Lina / Víchor PB