Kontinuita

Víťazom tejto ceny sa stáva jazdecká dvojica s čistými jazdami v danej disciplíne , s najmenším časovým rozdielom. 
Oceňuje sa na každom preteku, nezávisle od kategórií.
Na vyhodnotení PPWJ sa ocení jazdecká dvojica, ktorá získala najväčší počet týchto ocenení.
 
jazdec/kôň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
                 

      Víťaz v disciplíne Pole bending za rok 2021 Barbora Beláková - kôň Devi     Víťaz v disciplíne Barrel race za rok 2021 Barbora Beláková - kôň Devi