Kontinuita

Víťazom tejto ceny sa stáva jazdecká dvojica s čistými jazdami v danej disciplíne , s najmenším časovým rozdielom. 
Oceňuje sa na každom preteku, nezávisle od kategórií.
Na vyhodnotení PPWJ sa ocení jazdecká dvojica, ktorá získala najväčší počet týchto ocenení.
 
jazdec/kôň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Čelková Dominika / Sisi BR x x x x x x x
Ballová Lina / Víchor PB x x x x x x x
Takáč Andrej Ján x BR x x x x x x
Kresanová Natália x PB x x x x x x
Dulická Laura x x BR x x x x x
Beláková Barbora x x PB x PB BR BR x
Janegová Tatiana x x x PB x x x x
Kiss Bence x x x BR x x x x
Ivanová Alexandra x x x x BR x x x
Kiss Peter x x x x x PB x x
Sitárová Karolína x x x x x x PB x
Púchovská Soňa x x x x x x x BR
Kissová Jessika x x x x x x x PB

      Víťaz v disciplíne Pole bending za rok 2021 Barbora Beláková - kôň Devi     Víťaz v disciplíne Barrel race za rok 2021 Barbora Beláková - kôň Devi