Kontakt

 
 

Predseda Putovného pohára :             Attila Fazekaš

                                                             tel.č. : 0905 461 077

                                                             email :  a.fazekas@zoznam.sk

 

Podpredseda Putovného pohára :        Róbert Láng

                                                              tel.č.:  0905442389

                                                              email:  info@langovdvor.sk

 

Administrátor web-stránky :                  email:  putovnypohar@gmail.com

 

 

Jazdecký Club Vrakúň :                             Peter Kiss tel.č.: 0905 361 151

Kepaso Nesvady :                                      Miroslav Gerhardt tel.č.: 0905 168 789

Lángov dvor Trnovec nad Váhom :            Róbert Láng tel.č.: 0905 442 389

Wanted Star ranch  Hurbanovo-Bohatá :   Bc. Barbara  Hódosyová tel.č. : 0915 132 252

Nýrwest Nýrovce :                                      Martina Nevidzanská tel.č. 0948 662 611

OZ Nyerges Horné Saliby :                        Zoltán Lednecký tel.č.: 0905 193 498

Szekeres Ranč Kolárovo :                          Peter Korkován tel.č.: 0903 417 438

Takács western ranch Dlhá nad Váhom :   Ladislav  Takács tel.č.: 0902 654 775

JK Tvrdošovce :                                          Dominika Čelkova  tel.č.  0948 181 795

Ranč na Striebornom jazere Galanta         Branislav Šablatúra tel.č. 0905 276 858

 

Kontaktujte nás