Kontakt

 
 

Predseda Putovného pohára :             Róbert Láng

                                                             tel.č. : 0905 442 389 

                                                             email :  info@langovdvor.sk

 

Podpredseda Putovného pohára :         Attila Fazekaš

                                                             tel.č. : 0905 461 077

                                                             email :  a.fazekas@zoznam.sk

                                                             

 

Administrátor web-stránky :                  email:  putovnypohar@gmail.com

 

 

Jazdecký Club Vrakúň :                             Peter Kiss tel.č.: 0905 361 151

Kepaso Nesvady :                                      Miroslav Gerhardt tel.č.: 0905 168 789

Lángov dvor Trnovec nad Váhom :            Róbert Láng tel.č.: 0905 442 389

Wanted Star ranch  Hurbanovo-Bohatá :   Bc. Barbara Hódosyová tel.č. : 0915 132 252

Black Velvet ranch Nyrwest Nýrovce :       Zoltán Fekete tel.č : 0915 702 831

OZ Nyerges Horné Saliby :                        Zoltán Lednecký tel.č.: 0905 193 498

Kotra ranch Kammený most :                     Peter Kotra tel.č. 0905 367 209

JK Tvrdošovce :                                          Dominika Čelkova  tel.č.  0948 181 795

Takács western ranch Dlhá nad Váhom :   Ladislav  Takács tel.č.: 0902 654 775

 

 

Kontaktujte nás