Občianske združenie 

                         Putovný pohár vo westernovom jazdení

 
IČO : 50621602
sídlo : Pribetská 33, 94703 Hurbanovo-Bohatá
registrácia : 30.12.2016
 

Bankové spojenie : SK37 7500 0000 0040 2433 9939

( v prípade platenia členského poplatku, prosím, uvádzať meno za koho bude poplatok platený )
 
 

Predseda :

 Attila Fazekaš

Podpredseda : 

Róbert Láng 

Kontrolór : 

Ondrej Bobek 
 
 
Pokladník : Silvia Takácsová 
Zapisovateľ : Bc. Barbara Fazekašová
 
 
 

Výbor :

 Peter Kotra, Lednecky Zoltán, Bianka Komlósiová, Roland Korkován,  Alena Madayová, Ferenczi Peter, Miroslav Gerhardt        Zsolti Varga , Peter Kiss, Ladislav Takács,  Tamás Hódosy,  Fehér István, Mikuláš Uzsák,   René Tóth, Matej Križan