Občianske združenie 

                         Putovný pohár vo westernovom jazdení

 
IČO : 50621602
sídlo : Pribetská 33, 94703 Hurbanovo-Bohatá
registrácia : 30.12.2016
 

Bankové spojenie : SK37 7500 0000 0040 2433 9939

( v prípade platenia členského poplatku, prosím, uvádzať meno za koho bude poplatok platený )
 
 

Predseda :

Róbert Láng

Podpredseda : 

Attila Fazekaš

Kontrolór : 

Ondrej Bobek 

Pokladník :

 Silvia Takácsová
 
 

Výbor OZ PPWJ:

1. Ladislav Takács ( Takács western ranch Dlhá nad Váhom)
2. Dominika Čelková ( JK Tvrdošovce)
3. Miroslav Gerhart ( Kepaso Nesvady)
4. Zoltán Lednecký ( OZ Nyerges Horné Saliby )
5. Peter Korkován ( Szekeres Kolárovo )
6. István Fehér ( Ranč na Striebornom jazere Galanta )
7. Peter Kiss ( JK Vrajúň )
8. Zoltán Fekete ( Nýrwest Nýrovce )
9. Alena Madayová ( Trnovec nad Váhom )
10. Barbara Hódosyová ( Wanted Star ranch Hurbanovo-Bohatá)
11. Peter Kotra ( Kotra ranch Kamenný most )

 Členovia PPWJ na rok 2022 :