O Putovný pohár vo westernovom jazdení

 
                      Pole Bending Junior 
Meno Š.č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body spolu
Carla Scholtzová
Kam Smart Chic Ella
125 100 100 50 50 90 90 100 90 50 100 90 910
Veronika Košťálová
Gold Burst
025 90 90 50 100 100 100 90 100 50 90 100 960
Jesika Kissová   
Sany
022 80  - 50 - 70 30 80 80  - 40 - 430
Sarah Hochelová 
Titan
007 70 70 50 80 80 40 - 40 50 80 50 610
Barbora Mihalyová
Wahida
033 60 80 50 60 - 70 - -  - 50 - 370
Fanni Szendi
 Nox
014 50  - 50 - 30 - - - 50 60 - 240
Silvia Šimová
 Lady Anna
006 40  -  - - 50 - - - 50  - - 140
Veronika Koščialiková
Sixteen
116 30 60 50 - 40 60 - 50 50  - 20 360
Jazmin Zilizi 
 Silver
077 20  - 50 90 60 50 70 60 50 70 80 600
Hanka Hajtmanová 
 Little Step To Bar
148 10  - 50 30 - 10 - -  -  - 30 130
Rebeka Kolesár
Sisi
055 - 50  - - - - - -  -  - - 50
Gergely Lelovics
Royal Flash
034 - 40  - - - - - -  -  - - 40
Andrej Ján Takács
Laky
008 - 20  - - - - 40 -  -  - - 60
Natália Sykorová
Perla
089 - 10  - - - - 30 -  -  - - 40
Ella Štefániková
Darby
013  -       30 50 40 - 20 20 - 50 20 - 230
Olívia Nemčoková
Flika
112  -  - 50 - - - - -  -  - - 50
Eleonóra Kotra
ER Slide On Ice
150  -  - 50 - - - - -  -  - - 50
Lina Ballová
Rikky
048  -  - 50 - - - - -  -  - - 50
Lina Ballová
Víchor
070  -  - 50 - - - - - 50  - - 100
Ema Dudonová
Hatatitla of Apače
046  -  - 50 - - - 10 -  -  - 10 70
Bence Kiss
Max Backer
079  -  - 50 10 - - - - 50  - - 110
Ema Andrejkovičová
Sunny
052  -  - 50 20 - - - 10 50  - - 130
Matúš Losonci
RR Star Knee Nic
017  -  - 50 - - - - - 50 10 - 110
Jasmína Bírová
Lola
098  -  - 50 - 10 - - - 50  - - 110
Tamara Bitterová
Smart Like a
Quixote Berry
085  -  - 50 70 - 80 50 30 50  - 70 400
Eszter Sipos
Pityiko
145  -  - 50 - - - - -  -  - - 50
 
Paulína Burdilová
Hedvig            
005 - - - - 20 - - -  -  - - 20
Natália Szabóová
Šarlota
076  -  -  -  -  -  - 60 70  -  - - 130
Sofia Nagyová
Bono
120  -  -  -  -  -  -  - 20 50 30 40 140
Igorko Nevizanský
Flika
002  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Sarah Kleinhappel
Thor
027  -  -  -  -  -  -  -  -  50  - - 50
Ivanka Kodajová
Kemira
047  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Jessika Kissová
Flika
117  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Melánia Čelitková
Lord Sutch
133  -  -  -  -  -  -  -  - 50   - - 50
Kristína Solčianska
Bar Continents King
147  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Alžbeta Týrová
Perla
152  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Paulina Burdilová
Marry
190 - - - - - - - - - - 60 60
                                   Barrel race Junior
Meno Š.č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body spolu
Carla Scholtzová
Kam Smart Chic Ella
125 100 90 50 100 50 100 100 100 50 100 - 840
Barbara Múcska     
Kam Freckles Memory
001 90 100 50 90 50 - 70 - 50 50 - 550
Sarah Hochelová 
 Titan
007 80 70 50 50 50 70  - 90 50 80 100 690
Veronika Košťálová
Gold Burst
025 70 80 50 70 50 80 80 80 50 60 70 740
Jazmin Zilizi   
  Silver
077 60  - 50 80 50 20 90 70 50 90 80 640
Barbora Mihalyová
 Wahida
033 50 60 50 60 50 40 - -  - 10 - 320
Jesika Kissová   Sany 022 40  - 50 - 50 30 50 30  -  - - 250
Fanni Szendi     Nox 014 30  - 50 - 50 - 30 - 50  - 40 250
Silvia Šimová   Lady Anna 006 20  -  - - 50 -  - - 50  - - 120
Veronika Koščialiková     Sixteen 116 10 40 50 - 50 - 20 - 50  - 10 230
Michaela Šuláková
Romeo(Zobor)
059 - 50  - - - -  - -  -  - - 50
Beata Piskalíková
Wahida
160 - 30 50 - 50 -  - -  -  - - 130
Lucia Turčanová
Al Kahira
113 - 20  - - 50 -  - -  -  -   70
Emma Andrejkovičová
Sunny
052 - 10 50 20 50 10  - 40 50 20 60 310
Niki Magyarová
Sany
121  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Olívia Nemčoková
Flika
112  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Matúš Losonci
RR Stars Knee Nic
017  -  - 50 - 50 -  - 10 50  - - 160
Ella Štefániková
Darby
013  -  - 50 - - - 10 20 50  - - 130
Hanka Hajtmanová
Little Step To Bar
148  -  - 50 10 - -  - -  -  - - 60
Lucia Turčanová
Karmen
113  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Ema Dudonová
Hatatitla of Apače
046  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Jenny Kelemenová
Shy On Ice
122  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Eleonóra Kotra
ER Slide On Ice
150  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Lina Ballová
Rikky
048  -  - 50 - 50 -  - -  -  - - 100
Bence Kiss
Max Backer
079  -  - 50 - 50 -  - - 50  - - 150
Lina Ballová
Víchor
070  -  - 50 - 50 -  - - 50  - - 150
Tamara Bitterová
Smart Like a Quixote Berry
085  -  - 50 40 50 60 60 50  - 30 90 430
Anna Bašternák
Omar
114  -  - 50 - - -  - -  -  - - 50
Jasmína Bírová
Lola
098  -  - 50 - 50 -  - - 50  - - 150
Sophia  Nágelová
Izabel
060 - - - 30 - -  - -  -  - - 30
Paulína Burdilová
Hedvig
005 - - - - 50 -  - -  -  - - 50
Andrej Ján Takács
Laky
008 - - - - 50 -  - -  -  - - 50
Sarah Kleinhappel
Thor
027 - - - - 50 -  - -  -  - - 50
Gyurika Múcska
Rooster Little Peppy
029 - - - - 50 -  - -  -  - - 50
Lara Bea Buga
Colonel Cody Jess
039 - - - - - 90  - -  - 70 - 160
Tamara Czeneová
Hamsat
040 - - - - - 50  - -  -  - - 50
Natália Szabóová
Šarlota
076  -   -  -  -  -  - 40 60 50  - - 150
Igorko Nevizanský
Flika        
002  -  -  -   -   -  -  -  - 50  - - 50
Megan Madayová
Hatatitla of Apače
003  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Adamko Burdil
Hatatitla of Apače
004  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Sarah Kleinhappel
Thor
027  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Ivanka Kodajová
Kerima
047  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Jessika Kissová
Flika    
117  -  -  -  -  -  -  -  - 50 - 50
Melánia Čelitková
Lord Sutch
133  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Kristína Solčianska
Bar Continents King
147  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Alžbeta Týrová
Perla
152  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Miriam Podušková
Jerikho Double Roppers
157  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Sofia Nagyová
Bono
120  -  -  -  -  -  -  -  -  - 40 50 90
Paulina Burdilová
Marry
190 - - - - - - - - - - 30 30
Rebeka Koleszár
Kety
055 - - - - - - - - - - 20 20
                                  Pole bending Open
Meno Š.č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body spolu
Viktoria Kopečná
Michelin Star
031 100  -  - - - - -  -  -  - - 100
Martina Nevizanská
Pegi
041 90 50 50 - 70 50 70 60 50  - - 490
Peter Kiss
Pidy Jack
119 80 60 50 100 100 80 90 90 50 100 80 880
Nikola Havrilová
Linsy
111 70  - 50 40 20 40 80 40 50 40 50 480
Alica Molnárová
Sweet Dreams Leader
037 60 90 50 - 80 90 - 80  - 90 90 630
Szilárd Nagy
Baba
019 50 20  - - 60 - -  -  - 70 70 270
Miki Uzsák
Chicco
012 40  -  - - - - -  -  -  - - 40
Kristína Vargová
Crazy Boy
010 30 10  - - 10 - -  - 50  - - 100
Aida Fekete
Viva
030 20  - 50 70 30 60 -  -  -  - - 230
Pavol Horváth
Bono
143 10  -  - - - - -  -  -  - - 10
Richard Dobrovocký
Rooster Zippo Maya
009 - 100 50 50 - 100 - 100 50 80 - 530
Barbora Beláková
Devi
036 - 80  - 60 40 - 10 50 50 60 - 350
Márk Hegedüs 
Vivi
066 - 70  - - - - -  -  -  - - 70
Natália Tóthová
Karmen
153 - 40 50 - 90 - 30  - 50  - - 260
Igor Nevizánski
Pegi
023 - 30 50 - - 30 - 30 50  - - 190
Alexandra Vanyová
Diablo Pepper Peppy
069  -  - 50 - - - -  - 50  - - 100
Attila Németh
Zeus
087  -  - 50 - - - -  -  -  - - 50
Kinga Cséplő
Hilal
155  -  - 50 - - - -  -  -  - - 50
Tomi Hódosy
Orfeus
109  -  - 50 80 - - - 70  - 50 - 250
Miroslav Gerhardt
Nina
020  -  - 50 30 - 10 20  - 50  - 40 200
Miki Uzsák
Kalifa
105  -  - 50 - - - -  -  -  - - 50
Dávid Bilkó
Sirocco
161  -  - 50 - - - -  -  -  - - 50
Alexandra Kovácsová
Nina
044  -  - 50 - - - -  -  -  - - 50
René Tóth
Kotra Golden Playboy
054  -  - 50 - - - -  -  -  - - 50
Barbi Fazekašová
Luna Beskyd Star
141  -  - 50 20 - - -  -  -  -  - 70
Anna Bilkó
Jessy
082  -  - 50 - - - -  -  - - - 50
Matej Zorád
Valor(Haffo)
28 - - - 90 50 - 50 20 50 10 60 330
Zuzana Šubová
Tara
128 - - - 10 - - -  -  -  - - 10
Klaudia Muránska
Hassan
129 - - - - - 70 -  -  -  - - 70
Garbiel Esztergályos
Magic Boy
065 - - - - - 20 -  - 50  - - 70
Kristína Kozíková
Star White
049  -  -  -  -  -  - 100  - 50  - 30 180
Maroš Tomšík
Tara
115  -  -  -  -  -  - 60  -  -  - - 60
Dušan Rýdzy
Bono
035  -  -  -  -  -  - 40  - 50  - - 90
Norbert Lednecky
Buda
123  -  -  -  -  -  -  - 10 50 20 - 80
Michaela Lackovičová
HK Furry
032  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Norbert Lednecky Goldie 056  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Klaudi Eleková
Goldie
080  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Ferenc Velsitcz
Maya
086  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Zsolt Varga
BS Chocolate Dream
106  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Maroš Tomšík
Tara
115  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Marcel Burdil
Marry
136  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Dominika Čelková
Sisi
144  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Hana Rehorčíková
Vivien
149  -  -  -  -  -  -  -  - 50 30 - 80
Nikola Špargelová
Angie
154  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Michaela Stančáková
Corina
163  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Komlósi Ladislav
Sisi
126 - - - - - - - - - - 20 20
Tóthová Alexandra
Ketty
075 - - - - - - - - - - 10 10
                                     Barrel race Open
Meno Š.č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body spolu
Tamás Takács
Romeo
096 100 10 50 80 50 80  - 50 50 60 - 530
Ladislav Takács 
Szamír
071 90 50 50 50 50 -  -  -  -  - 70 360
Alica Molnárová
Sweet Dreams Leader
037 80 80 50 - 50 70  - 80  - 40 40 490
Viktoria Kopečná
Michelin Star
031 70 40  - - - -  -  -  -  - - 110
Peter Kiss
Pidy Jack
119 60 70 50 70 50 60 50 60 50 30 80 630
Martina Nevizanská
Pegi
041 50 60 50 - 50 40 80 70 50 70 - 520
Nikola Havrilová
Linsy
111 40 30 50 30 50 90  - 30 50 50 90 510
Aida Fekete
Viva
030 30 20 50 40 50 30  -  -    - - 220
Alexandra Vanyová
Diablo Pepper Peppy
069 20  - 50 - 50 -  -  - 50  - - 170
Pavol Horváth
Bono
143 10  -  - - - -  -  -  -  - - 10
Richard Dobroodský
Rooster Zippo Maya
009 - 100 50 90 50 100  - 100 50 100 - 640
Barbora Beláková
Devi
036 - 90  - 100 50 - 90 90 50 80 100 650
Natália Tóthová
Karmen
153  -  - 50 - 50 - 60 20 50  - - 230
Tímea Csoma
Lenas Little Princess
067  -  - 50 - - -  -  -  -  - - 50
Kinga Cséplő
Hilal
155  -  - 50 - - -  -  -  -  - - 50
Miki Uzsák
Kalifa
105  -  - 50 - - -  -  -  -  - - 50
Miroslav Gerhadt
Nina
020  -  - 50 - 50 - 30  - 50  - 10 190
Attila Németh
Zeus
087  -  50 - - -  -  -  -  - - 50
Dávid Bilkó
Sirocco
161  -  - 50 - - -  -  -  -  - - 50
René Tóth
Kotra Golden Playboy
054  -  - 50 - - -  -  -  -  - - 50
Anna Bilkó
Jessy
082  -  - 50 - - -  -  -  -  -  - 50
Alexandra Kovácsová
Nina
044  -  - 50 - 50 -  -  -  -  - - 100
Barbi Fazekašová
Luna Beskyd Star
141  -  - 50 - - -  -  -  -  - - 50
Tomi Hódosy
Orfeus
109  -  - 50 60 - -  - 40  -  - - 150
Igor Nevizánsky
Pegi
023  -  - 50 - 50 10  - 10 50  - - 170
Matej Zorád
Valor(Haffo)
028 - - - 20 50 - 20  - 50 20 60 220
Gergö Múcska
Dash Easy Fame
100 - - - 10 - 50  -  - 50 10 30 150
Kristína Vargová
Crazy Boy
010 - - - - 50 -  -  - 50  - - 100
Szilárd Nagy
Baba
019 - - - - 50 -  -  -  -  - - 50
Dušan Rýdzy
Bono
035 - - - - 50 - 70  - 50  - - 170
Norbert Lednecky
Goldie
056 - - - - 50 -  -  - 50  - - 100
Dušan Rýdzy
Kety
063 - - - - 50 -  -  -  -  - - 50
Gabriel Esztergályos
Magic Boy
065 - - - - 50 -  -  - 50  - - 100
Klaudia Eleková
Goldie
080 - - - - 50 -  -  - 50  - - 100
Ferenc Velsitcz
Maja
086 - - - - 50 -  -  - 50  - - 100
András Takács
Csillag
095 - - - - 50 -  -  -  -  - - 50
Nikola Grebečiová
Mysterious Stranger
108 - - - - 50 -  -  -  -  - - 50
Norbert Lednecky
Buda
123 - - - - 50 -  -  - 50  - - 100
Jani Vajda
Big Joger
130 - - - - 50 -  -  -  -  - - 50
Martin Szabó
Bolygó
162 - - - - 50 -  -  -  -  - - 50
Gergő Múcska
Big Joker
110 - - - - - 20  -  - 50  - - 70
Kristína Kozíková
Star White
049  -  -  -  -  -  - 100  - 50 90 50 290
Hana Rehorčíková
Vivien
149  -  -  -  -  -  - 40  - 50  - - 90
Karolína Sitárová
Akkelien K.
151  -  -  -  -  -  -  10  -  -  - - 10
Michaela Lackovičová
HK Furry
032  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Zsolt Varga
BS Chocolate Dream
106  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Maroš Tomšík
Tara
115  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Marcel Burdil
Marry
136  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Dominika Čelková
Sisi
144  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Nikola Špargelová
Angie
154  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Michaela Stančáková
Corina
163  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Tóth Tamara
Vivi
051 - - - - - - - - - - 20 20
                                  Pole bending Profi Open
Meno Š.č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body spolu
Kristóf Horváth
Crazy Law
097 100 -  - - 50 -  -  -  -  - 90 240
István Fehér 
Hercegno
101 90 100  - 100 100 - 90 90 50  - - 620
Gergö Múcska
Kam Freckles Memory 
099 80 90 50 90 80 100 100 100 50 90 100 930
Tamás Takács
Romeo
096 70 80 50 80 90 90  - 80 50 100 - 690
Gergö Múcska
Rooster Little Peppy
088 60 40 50 40 70 50 70  - 50  - - 430
Ladislav Takács 
Szamír
071 50 60 50 70 20 -  -  -  -  - 70 320
Natália Kresanová
Dajanka Red Surprise
090 40 50 50 60 30 60 80  - 50 60 60 540
Laura Hadnaďová 
MK Power Jack
011 30 - 50 50 40 70  - 70 50 80 80 520
Ladislav Bobek
Amoeba Chick
081 20 70 50 30 60 80 60 60 50 70 50 600
Zsolt Varga
Jerikho Double Roppers
139  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
                                      Barrel race Profi Open
Meno Š.č.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body spolu
Kristóf Horváth
Crazy Law
097 100 -  - - - -  -  -  -  - 90 190
István Fehér
Hercegnö
101 90 90  - 80 50 - 90 80 50  - - 530
Laura Hadnaďová 
MK Power Jack
011 80 - 50 90 50 40  - 70 50 90 100 620
Ladislav Bobek
Amoeba Chick
081 70 80 50 100 50 100 100 100 50 100 40 840
Natália Kresanová
Dajanka Red Surprise
090 60 70 50 60 50 20 60  - 50 60 70 550
Márk Hegedüs
Bronco
156 50 100  - - - -  -  -  -  - 80 230
Gergő Múcska
Rooster Little Peppy
088  -  - 50 50 50 10 70  - 50 70 - 350
Soňa Púchovská
Plummet Pimes
026 - - - 70 - 30  - 60 50 80 60 350
Karin Kelementová
Goldy Gry Cody
083 - - - - - 90  -  -  -  - - 90
Gergő Múcska
Kam Freckles Memory
099 - - - - - 80 80 90  -  - 30 280
Árpád Egri
Win
132 - - - - - 70  -  -  -  - - 70
József Dörnyei
Little Princess
124 - - - - - 60  -  -  -  - - 60
József Dörnyei
Wonders Fame Belle
043 - - - - - 50  -  -  -  - - 50
Zsolt Varga
Jerihko Double Roppers
139  -  -  -  -  -  -  -  - 50  - - 50
Horváth Kristóf
Hana
073 - - - - - - - - - - 50 50