Disciplíny

            BARREL RACE (Preteky okolo sudov)

                                       

1. Barrel race  je rýchlostná westernová disciplína, ktorá sa jazdí  na čas.

 

2. Trať na túto disciplínu musí byť vymeraná podľa nákresu .

                

 

 

3. Používať sa budú výrazne namaľované oceľové sudy( s vekom aj dnom), alebo pokryté výrazným farebnými návlekmi (štandardný rozmer 55 gal./200 l). Nie je dovolené používať gumené alebo plastové sudy.

 

4. Vzdialenosť fotobuniek na štartovacej čiare je 10 m od seba. Čas sa meria elektronicky, na tri desatinné miesta, alebo dvoma časomeračmi so stopkami. (zapisuje sa priemer časov).

                                                                                     

5. Čas sa začne merať v okamihu, keď  kôň pretne štartovú čiaru medzi fotobunkami, a zastaví  sa v okamihu, keď  kôň  pretne cieľovú čiaru medzi fotobunkami.

 

6.Priamy štart je povolený.


7. Na pokyn rozhodcu súťažiaca dvojica prebehne štartovou čiarou k sudu č. 1, prevedie obrat okolo sudu  z ľavej strany v smere hodinových ručičiek( na pravú ruku). Potom bude pokračovať k sudu č. 2, prevedie obrat okolo sudu z pravej strany proti smeru hodinových ručičiek(na ľavú ruku) a od sudu č. 2 bude pokračovať k sudu č. 3 a prevedie ďalší obrat okolo sudu z pravej strany proti smeru hodinových ručičiek ( na ľavú ruku).Od sudu č. 3 pôjde do cieľa, pričom musí prejsť medzi sudmi č. 1 a č.2. a pretnúť cieľovú čiaru medzi fotobunkami. Tento model( pattern)  okolo sudov je možné začať aj od sudu č. 2.

 

8. Za prevrhnutie jedného sudu bude jazdecká dvojica penalizovaná piatimi trestnými sekundami, ktoré sa jej pripočítajú k výslednému času.

 

9. Nedodržanie stanoveného kurzu( patternu) okolo sudov má za následok diskvalifikáciu súťažiacej dvojice.

 

10. V prípade zhodného času vyhráva súťažiaci s lepším druhým časom.

 

11. Minimálne rozmery arény sú: dĺžka 63 m a šírka 33 m.

12. Disciplína Barrel race sa beží na dve divízie s odstupom jednej sekundy. 

 

 

 

POLE BENDING (Slalomové preteky okolo tyčí)

                                               

                                                             

 

1.Pole bending  je rýchlostná westernová disciplína ktorá sa jazdí  na čas.

2. Trať na túto disciplínu  musí byť vymeraná podľa nákresu .

3. Slalomová trať je postavená zo šiestich tyčí s podstavcami ( viď nákres  ). Výška tyče je 185 cm, priemer podstavca je 35 cm a sú voľne postavené na zemi. Váha podstavca je 5,85 kg (13 lb ).Schválené AQHA, NPBA.

4. Vzdialenosť fotobuniek na štartovacej čiare je 10 m od seba. Čas meria elektronicky, na tri desatinné miesta, alebo dvoma časomeračmi so stopkami. (Zapisuje sa priemer časov).

                

 

5. Na pokyn rozhodcu súťažiaca dvojica prebehne štartovou čiarou pozdĺž priamky, na ktorej je  postavených šesť tyčí, okolo poslednej sa otočí a spätne kľučkuje medzi tyčami. Okolo prvej sa znova otočí a kľučkuje medzi tyčami späť. Okolo poslednej tyče sa znovu otočí, a čo najrýchlejšie sa vráti do cieľa. Čas sa začne merať v okamihu, keď  kôň pretne štartovaciu čiaru medzi fotobunkami, a zastaví  sa v okamihu, keď  kôň  pretne cieľovú čiaru medzi fotobunkami.

 

.

6. Päť trestných sekúnd  bude pripočítaných k celkovému času za zhodenie každej tyče.

 

7. Ak sa pattern (smer jazdy ).nedodrží správne, má za následok diskvalifikáciu súťažiacej dvojice.

 

8. Súťažiaci sa môže pri jazde dotknúť rukou tyče. Posunutie tyče s podstavcom z pôvodného miesta nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu súťažnej dvojice.

9. V prípade zhodného času, vyhráva súťažiaci s  lepším druhým časom.

10.Disciplína Pele bending sa beží na dve divízie po jednej sekunde.