Disciplíny

            BARREL RACE (Preteky okolo sudov)

                                       

1. Barrel race  je rýchlostná westernová disciplína , ktorá sa jazdí  na čas.

2. Trať na túto disciplínu  musí byť vymeraná presne podľa nákresu a musia byť dodržané

    uvedené rozmery.   

3 .Nasledujúce pomocné  vzdialenosti sa odporúčajú ako minimá: 14 m od začiatku  erény po čtartovaciu čiaru , 5 m od suda č. 1 a 2 k  hradeniu, 10 m od suda č. 3 po koniec arény.

4. Používať sa budú výrazne namaľované oceľové sudy , alebo pokryté výrazným farebným návlekom (štandardný rozmer 55 gal./200 l), s obidvoma dnami. Nie je dovolené používať gumené alebo plastové sudy.

5. Vzdialenosť fotobuniek na štartovacej čiare je 10 m od seba. Čas sa bude merať elektronicky alebo minimálne dvoma časomeračmi so stopkami. Oficiálny čas je elektronický, v prípade ručného merania priemer obidvoch časomeračov.

6. Čas sa začne merať v okamihu, keď nozdry koňa pretnú štartovaciu čiaru, a skončí sa v okamihu, keď nozdry koňa znova pretnú cieľovú čiaru.

7. Letmý štart je povolený.

8. Na pokyn rozhodcu súťažiiaca dvojica dobehne k sudu č. 1 a predvedie obrat okolo suda  z ľavej strany v smere hodinových ručičiek. Potom bude pokračovať k sudu č. 2, predvedie obrat okolo suda z pravej strany proti smeru hodinových ručičiek a od suda č. 2 bude pokračovať k sudu č. 3 a predvedie ďalší obrat okolo suda z pravej strany proti smeru hodinových ručičiek. Od suda č. 3 pôjde do cieľa, pričom musí prejsť medzi sudmi č. 1 a 2. Tento kurz okolo sudov sa môže takisto začínať zľava.

9. Jazdec musí mať pri vstupe do arény prilbu alebo klobúk na hlave. V triede junior  musí byť na hlave trojbodová prilba pevne pripevnená.

10. Za prevrhnutie suda dostane súťažiaci päť trestných sekúnd.

11. Nedodržanie stanoveného kurzu okolo sudov má za následok diskvalifikáciu

súťažiaceho.

12. V prípade zhodného času vyhráva súťažiaci s lepším druhým časom.

13. Minimálne rozmery arény sú: dĺžka 63 m a šírka 33 m. 

 

 


                 POLE BENDING (Slalomové preteky okolo tyčí)

                                                             

 

1.Pole bending  je rýchlostná westernová disciplína ktorá sa jazdí  na čas.

2.   Vzdialenosť fotobuniek na štartovacej čiare je 10 m od seba. Čas sa meria  elektronicky na tri desatinné miesta alebo minimálne dvoma časomeračmi so stopkami. Oficiálny čas je elektronický, v prípade ručného merania priemer obidvoch časomeračov.

3.Štartová čiara je vzdialené od začiatku arény minimálne  14 m a posledná tyč od konca arény 10m

4. Slalomová trať je postavená zo šiestich tyčí s podstavcami. Vzdialenosť medzi jednotlivými tyčami je 6,40 m (= 21 stôp), vzdialenosť prvej tyče je  6,40 m od štartovacej čiary. Výška tyče  je 185 cm ,priemer podstavca je 35 cm a sú voľne postavené na zemi. Váha podstavca je 5,8 kg (13 lb ).Schválené AQHA,NPBA.

5. Kôň s jazdcom najprv prebehne popri priamke kde sú postavené tyče a pri poslednej sa otočí a spätne už kľučkuje pomedzi tyče, pri poslednej sa znova otočí a kľučkuje pomedzi tyče naspäť. Po poslednej sa znova musí otočiť a čo najrýchlejšie sa musí vrátiť do cieľa. Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa pretnú štartovnú čiaru, do momentu, keď cez ňu znova prejdú.

6. Jazdec musí mať pri vstupe do arény prilbu alebo klobúk na hlave. V triede junior  musí byť na hlave trojbodová prilba pevne pripevnená.

7. Päť trestných bodov bude prirátaných k celkovému času za zhodenie tyče. Ak sa kurz nedodrží správne, má za následok diskvalifikáciu súťažiaceho. Súťažiaci sa môže pri jazde dotknúť rukou tyče. Posunutie tyče s podstavcom z pôvodného miesta nie je dovolené a má za následok disklvalifikáciu suťažiaceho.

8. V prípade zhodného času, vyhráva súťažiaci s lepším druhým časom.