Zásady zaobchádzania s koňmi

Predsedníctvo Putovného pohára očakáva od všetkých aktívnych jazdcov v jazdeckom športe  zaobchádzanie s koňmi podľa nižšie uvedených zásad.

 

1. Vo všetkých stupňoch prípravy a tréningu koní musia byť dodržané dobré životné podmienky  koní .

2. Kone a jazdci musia byť spôsobilí  a primerane pripravení skôr, než im bude povolené súťažiť.

3. Preteky nesmú zhoršovať požadované životné podmienky koní.(Sem patrí aj podávanie liekov, chirurgické zákroky , ohrozujúce dobrý zdravotný stav koní  alebo ich bezpečnosť, zákroky na žrebných kobylách , ako aj zneužitie rôznych pomôcok a iné ) . Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť arénam, ich povrchom, poveternostným podmienkam, ustajneniu, bezpečnosti a dobrému stavu koní počas transportu.

4. Je potrebné vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie potrebnej opatery koní po súťaži.