Pavidlá zaobchádzania s koňmi

1. Vo všetkých stupňoch prípravy a tréningu koní musia byť dodržané dobré životné podmienky koní.

2. Kone a jazdci musia byť spôsobilí  a primerane pripravení skôr, než im bude povolené súťažiť.

3. Tréningový proces  a samotné preteky nesmú zhoršovať požadovaný zdravotný stav koní.(sem patrí aj podávanie liekov, chirurgické zákroky ohrozujúce dobrý zdravotný stav koní  alebo ich bezpečnosť, zákroky na žrebných kobylách , ako aj zneužitie rôznych pomôcok a iné ) . Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť arénam, ich povrchom, poveternostným podmienkam, ustajneniu a  bezpečnosti  koní počas ich  transportu.

4. Je potrebné vynaložiť všetko úsilie na zabezpečenie potrebnej opatery koní po súťaži.