Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - platné tlačivo od 01.01.2022

09.02.2022 10:49

2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf (63297)