Šampionát obcí , miest a rančov.

Šampionátu sa zúčastňuje tím 2 jazdeckých dvojíc (jazdec-kôň)  reprezentujúci  ranč, obec ,  mesto. Tím môže byť zložený aj z jazdcov rôznych kat. Profi- open , Open, Junior, ale dvojica môže reprezentovať len jeden ranč, obec, mesto napr. jazdec 1-kôň 1z kat.Open + jazdec2-kôň2 z kat. Junior  názov tímu: Ranč DIVOKÁ VODA. Tímy získavajú body na každom podujatí  organizovaným  pod záštitou Putovného pohára vo westernovom jazdení  a to nasledovne: na konci súťažného dňa sa spočítajú všetky dosiahnuté časy obom súťažným dvojiciam z tímu z oboch disciplín (PB,BR). Súčet týchto časov  sa zapíše do tabuľky registrovaných tímov a následne vyhodnotí tak ,že najnižší súčet časov vyhráva. V prípade ,že tím nie je kompletný tak na  danom podujatí nezískava žiadne body. Počas sezóny nie je povolené meniť zloženie tímu. Ak bude niektorá dvojica z tímu diskvalifikovaná v niektorom kole PB resp. BR, do súčtu časov sa bude započítavať čas 1D= 60 sec. Bodovanie tímov je podľa  pravidiel PP. Vyhodnotenie poradia je tiež podľa pravidiel PP, to znamená od 1 do 10 miesta.  Šampionát rančov začína prvým pretekom PP v roku a končí posledným. Víťazi šampionátu rančov obdržia ceny  na Vyhodnotení Putovného pohára vo westernovom jazdení tak ako pri disciplínach PB a BR. Ceny pre víťazov zabezpečí predsedníctvo PP.

Štartovné:  20 eur na celú sezónu pre Tím.