Slávnostný nástup - Lángov dvor Trnovec nad Váhom

Slávnostný nástup - Lángov dvor Trnovec nad Váhom